Mesačné archívy: júl 2015

Optimálny výkon a tranz

Niektorí tvrdia, že s víťaznou psychikou sa treba narodiť, iní sa domnievajú, že víťazná psychika sa dá naučiť súťažením, no v poslednej dobe stále pribúda zástancov mentálneho tréningu. Je isté, že od nepamäti sa hľadali rôzne možnosti ako trénovať psychiku k výkonom na hranici ľudských možností, či v oblasti boja, umenia alebo športu.

Problematike optimálneho psychického stavu počas výkonu sa celoživotne venoval psychológ maďarského pôvodu Mihaly Csikszentmihalyi, ktorý sa preslávil najmä knihou Flow. So svojimi spolupracovníkmi skúmal špičkové výkony športovcov, hudobníkov, tanečníkov a vedcov, no neskôr skúmanie rozšíril aj o iné profesie. Zistil, že ľudia dokážu podávať najlepšie výkony vtedy, ak sa dostanú do stavu tranzu (angl. flow, zone). Aktívny tranz má nasledujúce charakteristiky:

1. Súlad medzi výzvou a schopnosťami:  Schopnosti športovca majú zodpovedať náročnosti danej úlohy, inými slovami, pokiaľ športovec nemá natrénované, nemôže očakávať zázraky.

2. Stanovenie realistických cieľov: Pred výkonom má mať športovec vytýčené také ciele a očakávania, ktoré sú realistické vzhľadom na jeho aktuálne možnosti, teda ani príliš vysoké, ani príliš nízke.

3. Plná koncentrácia počas výkonu: V tranze dochádza k pohrúženiu sa do výkonu. Športovec sa nenechá vyrušovať žiadnymi vedľajšími myšlienkami alebo predstavami. Vyprázdnená myseľ je potrebná k totálnemu vnímaniu reality “tu a teraz”.

4. Presná spätná väzba: Športovec dokáže postrehnúť z okolia tie signály, ktoré potrebuje na orientáciu k úspešnému výkonu (napr. vnímať reakcie súpera, pokyny trénera, a pod).

5. Vnútorný pocit kontroly: Športovec má počas tranzu pocit kontroly nad priebehom zápasu alebo výkonu. Je presvedčený o správnosti svojich krokov a nepochybuje o sebe.

6. Rozplynutie sa v úlohe (strata ega): Ego je prezentované súborom predstáv o sebe samom, napr. či sa športovec cíti byť dosť dobrý v porovnaní s druhými. V stave tranzu tieto predstavy vymiznú a prestanú mať pre športovca význam.

7. Subjektívne vnímanie času:  Športovec v tranze vníma čas odlišne než v bežnom stave. Prežíva čas podľa priebehu vykonávanej činnosti  (napr. šermiar vníma čas zrýchlene, aby dokázal bleskurýchlo zareagovať na súpera, kým maratónec vníma čas pomaly, pretože jeho bežecký výkon má dlhé trvanie).

8. Autotelický zážitok: Ide o špecifické označenie prežívania stavu, kedy robíme niečo zmysluplné  a osobne významné (“auto” znamená vlastný a “telos” znamená cieľ). V tranze je výkon vnímaný ako niečo jedinečné, čo je spojené s neopakovateľnými pocitmi.

V rôznych športoch prebieha navodenie a udržiavanie tranzu odlišným spôsobom. Napríklad v individuálnych a cyklických športoch (plávanie, beh alebo cyklistika), kde si športovec môže stanoviť vlastný rytmus a techniku, je navodenie tranzu jednoduchšie. Naopak v tímových športoch, kde sú akcie závislé od súhry spoluhráčov, prípadne v úpolových športoch, kde treba neustále reagovať na aktivity súpera, je navodenie tranzu oveľa ťažšie.

V nasledujúcom pokračovaní sa budeme bližšie zaoberať mentálnym tréningom (angl. PST = psychological skills traning), ktorým sa dajú zlepšiť schopnosti ako dosiahnuť optimálny výkonový stav či tranz.

lopticka