Mesačné archívy: august 2015

Mentálny tréning (1)

Vzhľadom na vzrastajúce množstvo pojmov v tejto psychologickej oblasti je vhodné urobiť krátky exkurz do terminológie. Treba rozlišovať medzi mentálnym tréningom a mentálnym koučingom. Kým kouč športovca koučuje, teda pomocou špecifických otázok ho vedie k sebaobjavovaniu a hľadaniu vlastného riešenia problému, mentálny tréner športovcovi dáva návod, čo treba robiť na základe teoretickej i praktickej znalosti rôznych techník mentálneho tréningu. Ktorý z oboch prístupov je účinnejší? To závisí od konkrétnej situácie, daného problému a osobnosti športovca. Skúsený psychológ niekedy koučuje, inokedy inštruuje.

V minulosti sa v súvislosti s mentálnym tréningom používalo označenie psychologická príprava, ktorá bola jednou zo štyroch základných zložiek prípravy (fyzická, technická, taktická, psychická).  Je praktické rozlišovať medzi krátkodobou, strednodobou a dlhodobou psychologickou prípravou. Dlhodobá príprava sa počíta na roky a obsahovo sa prekrýva s výchovou športovca (ide o rozvíjanie potrebných vlastností pre šport ako bojovnosť, odolnosť, húževnatosť, cieľavedomosť, rozhodnosť, a pod). Najvýznamnejšiu úlohu tu zohrávajú rodičia a neskôr tréner.

Strednodobá príprava sa počíta na dni až mesiace a je cielená na určitú súťaž. Jej dĺžka závisí od významnosti súťaže a od náročnosti súťažného kalendára a cieľom je zvládnuť konkrétnu súťaž alebo zápas po fyzickej, technickej, taktickej a psychickej stránke. Kľúčový je správny pomer a koordinácia jednotlivých zložiek prípravy (úlohy hlavného trénera, kondičného trénera, fyzioterapeuta, psychológa) a dobrá komunikácia celého tímu.

Krátkodobá psychologická príprava sa počíta na hodiny až minúty počas súťažného dňa. Je zameraná na uplatnenie správnej mentálnej rutiny pred zápasom a  na zvládnutie kritických momentov zápasu. Dôležité je aj správne mentálne spracovanie výkonu tak, aby športovec získal potrebnú motiváciu do ďalšieho tréningu.

Mentálny tréning je jednou z najlepšie rozpracovaných oblastí športovej psychológie a v anglosaskej literatúre sa dá nájsť pod názvom psychological skills training (Weinberg & Gould 2007, 2011, 2015).  Jednotlivými oblasťami mentálneho tréningu sú rozhodnosť, zvládanie stresu, odvaha, vodcovstvo, komunikácia, predstavivosť, vytrvalosť, motivácia, vnútorný hovor, sebadôvera, mentálna príprava a koncentrácia (viď graf nižšie). Športový psychológ môže u konkrétneho športovca určiť jeho výkonnostný mentálny profil (červené pole) a pomocou techník mentálneho tréningu zlepšiť vybrané psychologické charakteristiky.

PST