Mesačné archívy: september 2015

Mentálny tréning (2) … prečo nie?

Techniky mentálneho tréningu sú tu od počiatkov existencie ľudstva. Vyvíjali sa prirodzene v kontexte existujúcich hrozieb, napríklad v príprave na boj či na lov a dá sa povedať, že každý človek má zabudovaný software na prežitie. S vývinom doby sa ale inštinktívne mechanizmy (atavizmy) stali menej vhodnými (napr. ak bojujem o “prežitie” na ihrisku, nemôžem sa súperovi zahryznúť do krku). Športová psychológia, ktorá študuje ako funguje ľudská psychika pod tlakom, rozvíja princípy a metódy efektívneho fungovania v rôznych situáciach a športoch. Vychádza jednak zo skúseností mentálne silných športovcov, jednak z výskumov. Napriek početným štúdiám, ktoré dokazujú užitočnosť mentálnych techník, je táto forma prípravy športovcov nedostatočne využívaná. Prečo je tomu tak?  Medzi ľuďmi koluje niekoľko mýtov, ktoré bránia prijímaniu a využívaniu mentálneho tréningu.

Mýtus 1: Je to len pre “problémových športovcov”. Niektorí športovci sa systematickému mentálnemu tréningu a kontaktu s psychológom vyhýbajú z dôvodu, aby neboli niekým vysmievaní či označovaní za psychicky slabých. V skutočnosti je to ale naopak. Kto sa bojí “posmešných rečí”, len dáva najavo svoj strach.

Mýtus 2: Je to len pre “elitných športovcov”. Niektorí si myslia, že táto forma prípravy má význam len pred najväčšími súťažami (olympijské hry, majstrovstva sveta), inokedy sa tomu netreba venovať. Pravdou je, že mentálny tréning sa lepšie učí práve pod menším stresom a pri dostatku času. Športovec môže potom správne zafixované návyky oveľa efektívnejšie uplatniť aj pod extrémnym stresom.

Mýtus 3: Mentálny tréning poskytuje len “všeobecné návody”. Viacerí skúsení tréneri a športovci sa domnievajú, že športovec dozrieva psychicky iba na základe dlhoročných skúseností a “vysúťažením sa”.  Prax ale ukazuje, že niektorí výborní športovci dlhé roky psychicky zlyhávali v určitých situáciach a keď napokon zistili, ako má hlava fungovať, boli už na sklonku kariéry alebo fyzicky opotrebovaní.

Mýtus 4: Mentálny tréning “nepomáha”. Vrcholoví športovci niekedy chcú dostať rýchlu radu ako uspieť vtedy, keď im už tečie do topánok. Kto hľadá pod mentálnym tréningom okamžitý  “zázrak alebo všeliek”, môže ostať sklamaný. O týchto športovcoch sa dá povedať, že  “skončili s tým skôr, než začali.”

V mentálnej oblasti všetko funguje podľa jasných princípov, ktoré sú dobre známe, ale ich zavedenie do praxe si vyžaduje určitý čas cviku, sebadisciplíny a trpezlivosti zo strany športovca.

Ako postupujeme pri mentálnom tréningu:

Fáza 1: Naučiť sa princípom fungovania ľudskej psychiky pod stresom.

Fáza 2: Konkretizovať situácie, v ktorých u športovca dochádza k psychickému zlyhávaniu (napr. proti papierovo slabšiemu súperovi, proti favoritovi, zhoršený výkon po vlastnej chybe, premieňanie šancí, a pod)

Fáza 3: Vytvoriť si správny mentálny postoj a stanoviť jasné kroky zvládania konkrétnej situácie.

Fáza 4: Zautomatizovať si postup zvládania v tréningovom prostredí, aby na to športovec už nemusel myslieť, keď bude v ťažkej situácii a pod stresom.

SF_3699 johnson

V ďalšom pokračovaní sa budeme zaoberať rozdielmi mentálneho tréningu v individuálnych a kolektívnych športoch.