Mesačné archívy: apríl 2017

Stanovte si správne ciele

S trochou nadsádzky sa dá povedať, že dnešná moderná spoločnosť je naháňačkou za neustále novými cieľmi, ktoré si vedome alebo podvedome dávame (toto musím dosiahnuť, tam musím byť, toto musím získať). Pri tejto naháňačke za cieľmi sme často bezohľadní k druhým, a dokonca sami k sebe. Vo vrcholovom športe, ktorý je nastavený na súťaženie a boj, naháňačka za cieľmi je ešte zreteľnejšia (olympijské motto: rýchlejšie, vyššie, silnejšie “citius, altius, fortius”). Podobné je to aj v biznise, kde víťaz berie všetko, kým porazení ostávajú niekedy bez práce. Asi preto mnohé úspešné firmy si berú za vzor vrcholový šport a podporujú ho. Treba sa zamyslieť nad “ekológiou a etikou” výkonovej motivácie.

Takmer v každej motivačnej knižke nájdeme kapitolu o cieľoch. Väčšina psychologických teórií zdôrazňuje dôležitosť osobných cieľov pre individuálnu motiváciu človeka. Mentálny koučing sa dokonca opiera iba o tie ciele, ktoré si koučovaný stanoví sám. Kouč pomáha koučovanému nájsť si správny cieľ a zvoliť si najlepšiu cestu ako cieľ dosiahnuť. Cieľom môže byť túžba alebo prianie, za ktorým sa oplatí ísť. Ak si toto ujasníme, všetko je možné. Bežné poučky hovoria, že ciele majú byť SMART. Anglický  akronym pripomína, že správny cieľ má byť (S) špecifický, (M) merateľný, (A) atraktívny, (R) realistický a (T) terminovaný. K týmto atribútom sa niekedy pripája, že ciele majú byť pozitívne formulované a ich dosahovanie má mať klient pod kontrolou.

Dobré ciele by mali byť ekologické. To znamená, že sú v súlade s inými cieľmi človeka a zároveň neškodia okoliu. Cieľová orientácia sa niekedy komplikuje napr. tým, že jeden cieľ chce dosiahnuť odrazu viac ľudí, že pri ceste za cieľom narúšame potreby druhých ľudí, a pod. Uplatňovanie pravidiel úspešnej cieľovej orientácie nie je jednoduché.

Uveďme si celkom bežný príklad:  Muž chce dosiahnuť hmotnosť 80 kg. Reálne by mohol zhodiť 10% hmotnosti za jeden rok. Cieľ je realistický a zároveň pozitívny v tom, že muž bude zdravší, pohyblivejší a trochu príťažlivejší. Muž si zistí, čo k tomu reálne treba každý deň vykonávať (napr. plán každý deň športovať a zmeniť si jedálny lístok). Takýto cieľ by spĺňal uvedené atribúty SMART. Stáva sa ale, že osobné ciele človeku našepkáva túžba spojená s vlastným egom (v psychológii známe pod pojmom ego-orientácia). Ak prevládne tento druh motivácie, pozitívny cieľ sa ľahko môže zmeniť na deštruktívny. V uvedenom príklade nemusí byť v pozadí motivácie len zdravie a lepšia pohyblivosť, ale napr. zapáčiť sa kolegyni a získať si jej pozornosť. V takom režime muž prestane tráviť voľný čas s vlastnými deťmi, ale namiesto toho sa bude venovať len osobným záujmom. To mu prinesie v konečnom dôsledku rodinné konflikty a stupňovanie nespokojnosti. 

Ak chceme mať psychickú harmóniu a pohodu, treba si dávať ciele, ktoré sú ekologické (neškodia druhým) a etické (v súlade s univerzálnymi ľudskými hodnotami). V koučingových seminároch sa snažíme viesť ľudí k tomu, aby si dávali ciele SMARTEE (špecifické, merateľné, atraktívne, realistické, terminované, ale aj ekologické a etické).

Samozrejme, najlepší a najschopnejší z nás majú obvykle o niečo väčšie šance zvíťaziť. V tomto smere nás inšpirujú šampióni, ktorí popri vysokej úspešnosti dokážu myslieť ekologicky a eticky. Napríklad tým, že nezabúdajú na ľudí, ktorí stoja v živote na opačnom konci.

roger-federer-surprises-kids-at-the-children-s-hospital-in-basel-video-insidePodľa mnohých je Roger Federer najlepším tenistom všetkých čias. Dokázal to napokon aj tohtoročným veľkým návratom, keď po polročnej prestávke zavinenej zranením vyhral v tejto sezóne hneď prvý Grand Slam v Austrálii a následne veľké turnaje v Indian Wells a Miami. V súčasnej veľkonočnej charite dokazuje, že je šampiónom, ktorý má aj ekologické a etické ciele.