Mesačné archívy: jún 2017

Kognitívne procesy: vhľad, nadhľad a spiritual leadership

“Duša sa nezúčastňuje konfliktov.”      
Deepak Chopra

Kognitívne procesy nám umožňujú spoznávať svet a nachádzať si v ňom miesto. Nejde iba o myslenie, ale aj o cesty za poznaním, rôzne uhly skúmania, spracovanie a začleňovanie nových skúseností do toho, čo už vieme a poznáme. Niekedy je to bolestný proces. Nová skúsenosť môže byť prevratná, takže ostávajú dve možnosti: buď nové poznanie ignorovať alebo zmeniť to, o čom sme boli presvedčení, že je správne a dobré. Kognitívne procesy sú preto spojené so strachom a rizikom. K poznávaniu treba odvahu. S pribúdajúcim vekom začne byť pre človeka poznávanie pomalšie a ťažkopádnejšie, pretože vnímanie je zaťažené nahromadenými negatívnymi skúsenosťami, argumentmi “proti” alebo zjednodušením vnímania “to už poznám”.  Môže byť zhoršenie poznávacích procesov jedným z dôvodov, prečo starší hráči ale aj tréneri postupne strácajú dych a vypadávajú z hry? Možno áno, možno nie.

Na začiatku každého poznávania je zvedavosť. Každé dieťa je dychtivé po poznávaní okolitého sveta a nových možností. Svet je nový a myseľ dieťaťa je ako ´tabula rasa´- čistá tabuľa nepopísaná zlými skúsenosťami a predsudkami.  Dieťa sa učí rýchlo. Zážitkom je nielen úspech, ale každá nová skúsenosť. Šport je v tomto smere zaujímavý, pretože výsledok je tu skoro vždy nepredvídateľný.

Ak chceme poznávať veci dôkladnejšie, deje sa to pomocou vhľadu. Dlhodobejším vykonávaním určitej činnosti získavame viac osobných skúseností a poznanie sa prehlbuje (ľudia s dobrým vhľadom sa zásadne odlišujú od divákov či teoretikov). Tréneri, ktorí sami vykonávali šport na vysokej úrovni,  z osobných skúseností najlepšie vedia, čo robiť pre úspech a čoho sa vyvarovať, aby nenastal neúspech. Osobná skúsenosť je výhodou, ale nesie v sebe určitý handicap: nie je úplne prenosná na druhého človeka (inými slovami “každý tu má svoju pravdu”). Kto ostane na tejto úrovni chápania, nestane sa nikdy výnimočným, pretože opakuje len to, čo sa sám v minulosti vlastnou skúsenosťou naučil. Ak je človek rigídny, zotrváva na svojich pravdách, dokonca na nich môže byť závislý (napr. športová hviezda, ktorá si neustále pripomína vlastnú “veľkú éru”).

Najtvorivejšou a najkomplexnejšou úrovňou poznania je nadhľad. Ak dokážeme opustiť oblasť vlastných skúseností, otvorí sa priestor pre pochopenie skúseností iných. Začneme vnímať rozdielnosť rôznych pohľadov a “osobných právd”. Nájdeme nové cesty ako veci rozvíjať k lepšiemu. Táto úroveň poznania predpokladá prijímanie rôznych názorov bez predsudkov. Často ide o názory a skúsenosti, ktoré sa spočiatku javia ako nemožné či neprijateľné.

Kto sa naučí vnímať svet takto, nepodlieha stereotypom v myslení, pretože žiadne nemá. Je to ako pozerať sa na svet stále detskými očami. Skúsenosti druhých obohacujú a osviežujú.  Kto dokáže chápať veci rôznymi pohľadmi, môže prinášať úžitok aj protikladným a konfliktným stranám, pretože protikladné stanoviská sú len prirodzenou súčasťou celku. Ak sa dá priestor týmto názorom, môžu vzniknúť nové procesy, ktoré budú lepšie než tie staré. Ľudia s nadhľadom sa môžu stať “spirituálnymi vodcami” nielen v športe, ale v rôznych oblastiach ľudského snaženia.

phil.jackson.cigarDobrým príkladom “spirituálneho vodcovstva” je basketbalový kouč Phil Jackson. Dvakrát získal titul NBA ako hráč a potom jedenásťkrát ako kouč v tímoch Chicago Bulls a Los Angeles Lakers v takmer polstoročnej kariére. V súčasnosti je prezidentom basketbalového tímu New York Knicks.  Spolu s Hughom Delehantym napísal vynikajúci životopis Jedenásť prsteňov: Duša úspechu (Eleven Rings: The Soul of Success).