Mesačné archívy: júl 2017

Joga v športe (1) – úvod

yoga-accepts-yoga-gives

Joga je v súčasnosti hitom a nie je to náhoda. Telo a myseľ každého človeka by mali pracovať v harmónii, pritom však je dnešná spoločnosť postavená na disharmónii. Na jednej strane je tlak na maximálnu výkonnosť, na druhej strane ľudská potreba nachádzať rovnováhu a vnútorný pokoj. Vrcholový šport je jednou z oblastí, ktorá ukazuje, či sa to dá vôbec skĺbiť. Každý hľadá “kameň mudrcov” ako spojiť telesné, duševné a duchovné procesy do jedného harmonicky fungujúceho celku. Pomôže nám joga?

Niektorí jogu chápu ako akrobatické fyzické cvičenie na zvýšenie rozsahu pohybového aparátu, iní ako tajuplnú vedu o mimoriadnych schopnostiach, a ďalší sa od nej odvracajú s tým, že je to staré a prežité indické náboženstvo. Aká je joga v skutočnosti? A čo od nej môžme získať v súčasnej dobe?  Pre pochopenie zmyslu sa treba trochu vrátiť do histórie, pretože joga je tu viac než 2500 rokov (Pataňdžaliho spis Jógasútra bol známy približne 300 rokov pred naším letopočtom, a niektoré iné spisy sú ešte staršie). Postupne sa prirodzene vyvinulo mnoho škôl, ktoré kladú dôraz na rôzne aspekty života, ktorými sa dá dospieť k životnej rovnováhe alebo k vyššiemu vedomiu. Napr. bhakti joga je  zameraná na rozvíjanie dobra, džňána joga na rozvíjanie poznania, kundalini joga na rozvíjanie životnej energie, iné školy sú zasa pomenované podľa ich majstrov ako Bikram joga alebo Iyengar joga. Najnovšie tendencie smerujú k tomu, aby joga bola prispôsobená potrebám súčasného “sediaceho človeka” (napr. Power joga alebo Pilates joga sú zamerané na zlepšenie fyzickej kondície a posilnenie určitých skupín svalov). Ale to už sa vzďaľujeme pôvodnému poslaniu jogy.

Hlavným tradičným smerom je kráľovská joga (radžajoga), ktorá sa opiera o osemstupňový systém rozvoja (aštanga joga). Je zameraný na to, aby človek postupne získal jednotu so sebou samým a s prostredím, v ktorom žije. Jednotlivé stupne sú nasledujúce:

 1. Jama – uplatňovanie každodenných pravidiel k “vonkajšiemu svetu”
 2. Nijama – uplatňovanie každodenných pravidiel k “vnútornému svetu”, t.j. k sebe samému
 3. Hathajoga – každodenné telesné cvičenia podľa predpísaných polôh (ásán), ktoré majú pozitívne zdravotné a psychické účinky
 4. Pránajáma – práca so životnou energiou (pránou) pomocou dýchacích techník
 5.  Pratjahára – odpútanie sa od zmyslových vnemov a materiálneho sveta
 6. Dháraná – koncentrácia na určité objekty a kontrola mysle
 7. Dhjána – meditácia, pohrúženie sa do seba samého
 8. Samadhi – kontemplácia, dosiahnutie vrcholného stavu vedomia

Otázkou je,  ako postupovať v tomto systéme? Odpoveď je prekvapivo jednoduchá: zdola nahor. Základom tejto pravdy je poznanie, že bez dodržiavania morálnych a etických pravidiel nie je možné dosiahnuť vyššie stupne jogy. Každé ľudské konanie totiž spätne ovplyvňuje psychiku človeka. Ak nekonáme správne, vyššie duševné a duchovné sily (siddhis), ku ktorým sa dá cvičením dospieť, nebudú fungovať alebo sa obrátia proti nám. Je zaujímavé, že práve dodržiavanie pravidiel prvých dvoch stupňov (Jama a Nijama) robí dnešnému človeku najväčšie problémy. Jama je súborom piatich pravidiel, ktoré treba uplatňovať ” k vonkajšiemu svetu”:

 1. Neubližovanie (ahinsa)  – neubližovať  druhým, a najmä slabším
 2. Pravdivosť (satja) – ide o pravdivosť vo vzťahu k druhým ľuďom
 3. Nekradnutie (asteja) – neprisvojovať si to, čo nám nepatrí
 4. Nehrabivosť (aparigraha) –  byť skromný, nebrať si viac než treba k životu
 5. Zdržanlivosť (brahmačarja) – pestovať si zdržanlivosť vo vzťahu k zmyslovým pôžitkom

Nijama je súborom piatich pravidiel, ktoré treba uplatňovať “k vnútornému svetu” (k sebe samému):

 1. Čistota (šauča) – pestovanie čistoty tela  aj mysle a zbavovanie sa “špinavých” či negatívnych myšlienok
 2. Vnútorná spokojnosť (santóša) – vedieť žiť s pocitom vnútornej spokojnosti
 3. Sebadisciplína (tapas) – pestovanie sebadisciplíny mysle a otužilosti tela
 4. Sebapoznanie (svadhijaja) – každodenné hľadanie sebapoznania
 5. Hlas svedomia (išvarapranidhana) – počúvanie vnútorného hlasu svedomia

Ako môže joga fungovať v športe? Vieme, že šport je dnes pre mnohých jednoducho bojom o prežitie medzi silnými, víťazstvo za každú cenu, demonštrácia sily a nadradenosti, čo je často spojené s negatívnymi pocitmi ako závisť, zlosť, strach, a pod. Ak má byť joga účinná, treba sa naučiť vnímať šport ako prostriedok rozvoja pozitívnych vlastností človeka a spoločnosti. Vybudovanie takého základu je možné pomocou nasledujúcich princípov:

 • šport vnímame ako cestu sebazdokonaľovania
 • šport vnímame ako cestu rozvoja mentálnej sily v prospech dobra
 • sústredíme sa viac na prekonávanie seba než na prekonávanie súpera
 • inšpirujeme druhých v tom, ako sa dajú prekonávať prekážky a slabosti
 • utužujeme spojenectvá a poskytujeme pomoc slabším
 • vážime si nielen víťazov, ale aj porazených
 • ak niečo významné získame, podelíme sa o to s druhými, ktorí si to tiež zaslúžia

V ďalšom pokračovaní sa budeme zaoberať niektorými jogovými technikami a ich využitím pre rôzne športy.